Een waardige toekomst voor iedereen! Steeds meer mensen doen een legaat voor het goede doel. Het is dan ook een mooie en solidaire manier om een vermogen over te dragen ten voordele van de volgende generaties. Met dat vermogen kunnen wij dan weer onze projecten op termijn veiligstellen en een beter leven garanderen voor de honderden mensen die bij ons aankloppen. Twee mogelijkheden: 

 

De eenvoudigste oplossing als je je vermogen wil nalaten aan een of meer goede doelen van je keuze. Aangezien erkende sociale verenigingen zoals Vincent de Paul Belgium genieten van een fiscaal voorkeurstarief, zullen de successierechten die zij zullen moeten betalen op de nagelaten bedragen slechts geheven worden volgens deze percentages:

– 12,5% in Brussel
– 7% in Wallonië
– 8,5% in Vlaanderen

 

Dit is een constructie waarbij in een testament de ene begunstigde (doorgaans een vereniging zonder winstoogmerk) een legaat krijgt op voorwaarde dat deze de successierechten van de andere begunstigde (doorgaans een particulier persoon) betaalt. Een bijzonder interessante formule als je naast het erkende goede doel nog een verre erfgenaam of kennis hebt.
Het duo-legaat stelt je in staat om ook die persoon fiscaal te bevoordelen met een onbelast bedrag naar keuze, want de betaling van zijn of haar successierechten wordt door ons ten laste genomen als algemeen begunstigde!

Het blijft wachten op nieuws van de Vlaamse regering over het al dan niet afschaffen van het duolegaat in Vlaanderen.  Helaas bestaat hier nog steeds geen duidelijkheid over: door de coronacrisis heeft ook deze beslissing vertraging opgelopen. Vincent de Paul Belgium blijft expliciet voor het behoud van het duolegaat pleiten.

 

Elke situatie is anders. Vraag je notaris om advies: Hij zal je helpen bij de juiste keuze en bewoordingen.