Een vraag ?  

Neem in alle discretie contact op met Frederick

0497/48 53 31 of fdegryse@vincentdepaul.be

EEN WAARDIGE TOEKOMST VOOR IEDEREEN.

Steeds meer mensen doen een legaat voor het goede doel. Het is dan ook een mooie en solidaire manier om een vermogen over te dragen ten voordele van de volgende generaties. Met dat vermogen kunnen wij dan weer onze projecten op termijn veiligstellen en een beter leven garanderen voor de honderden mensen die bij ons aankloppen. 

AAN WELKE VINCENTIUSVERENIGING KAN IK (EEN DEEL VAN) MIJN VERMOGEN NALATEN ?

Als je (een deel van) je vermogen wil nalaten aan Vincentius, duid je best als legataris de VZW St. Vincentiusvereniging, Nationale Raad van België aan, met zetel te 1160 Oudergem, Kleine Wijngaardstraat 179 en ondernemingsnummer BE0410.914.863. Dat is juridisch de veiligste optie.  

Je kan wel bijkomstig specificeren dat de opbrengst naar een plaatselijke vereniging naar keuze moet gaan. Wij zorgen dat het vermogen dan ook bij die vereniging terecht komt. 

WELK SOORT TESTAMENT GEBRUIK JE HET BEST ?

Als je (een deel van) je vermogen wil nalaten aan Vincentius, moet je altijd een testament opstellen. Vincentius is immers niet automatisch erfgenaam zoals je familieleden dat zijn. Zonder testament wordt je nalatenschap verdeeld onder je erfgenamen volgens de wettelijk voorziene regelingen.  

Een testament kan je perfect eigenhandig opstellen. Het moet voldoen aan drie voorwaarden:

1. Zelfgeschreven

2. Gedateerd

3. Ondertekend. 

Als je Vincentius wil opnemen in je testament, dan is een notarieel testament (ook wel authentiek testament genoemd) een goede optie: het biedt je de garantie dat alles 100% juridisch correct geformuleerd is en dat je nalatenschap dus exact volgens jouw wensen geregeld wordt. Bovendien wordt je notarieel testament geregistreerd en bestaat er geen risico dat het verloren gaat.  

Kies je toch voor een eigenhandig testament, zorg er dan voor dat het ook kan gevonden worden. Dat kan via een vertrouwenspersoon. Zekerder is dat je het in bewaring geeft bij een notaris die het voor jou ook kan laten registreren. Zo geniet je een volledige gemoedsrust ! 

WELKE BELASTING? 

Wanneer je erft, betaal  je erfbelasting of successierechten.  Erfgenamen in rechte lijn genieten de laagste tarieven. Ook de langstlevende wettige partner geniet dit tarief.

Verdere familieleden zoals broers en zussen, neven en nichten, ooms en tantes, ….   of (juridisch) vreemden betalen een hoger tarief.  De regel is : hoe groter de erfenis, hoe hoger het tarief.

De erfbelasting verschilt ook volgens het Gewest waarin de overledene zijn fiscale woonplaats had gedurende de laatste vijf jaar voor zijn overlijden.  

Voor erkende vzw’s zoals Vincentius geldt een voordeeltarief : 0% in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië is een erfbelasting van 7% verschuldigd op legaten voor erkende vzw’s zoals Vincentius.