EEN VOEDSELPAKKET ALS AANKNOPINGSPUNT

Onze vrijwilligers vermijden bedeling van voedsel zonder meer. Het is veeleer begeleiding van mensen in nood met voedselhulp als instrument is.  Ze maken voedselpakketten op maat die ze op vaste tijdstippen bedelen of thuis bezorgen.

Voedselhulp is een manier om een band te creëren en zich een beeld te vormen van een achterliggende gezinsproblematiek. Met voedselhulp zetten we ook de eerste stappen naar een betere integratie in de maatschappij. Soms gewoon met kooptips en kooklessen. Voedselhulp is dus een leerproces en een sleutel tot verandering voor een beter bestaan. 

Het blijft voor ons dus in alle nederigheid een extraatje voor iemand in moeilijkheden. De wereld zullen we er niet mee verbeteren. Onze visie op de wereld ongetwijfeld wel.  

Een geoliede organisatie

Voedselhulp vereist aangepaste infrastructuur en een rigoureuze organisatie. We hebben dan ook verschillende voedseldepots die volgens de huidige normen zijn uitgerust. Ze dienen tegelijkertijd als distributiepunt of als sociale kruidenierswinkel. 

Een gevarieerd aanbod

Onze toeleveringskanalen variëren: een groot deel is afkomstig van de Federatie van Belgische Voedselbanken, tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding voor hun werkingskosten. We ontvangen ook levensmiddelen van de Europese Unie en van plaatselijke handelaren of particulieren.

Om gezinnen evenwichtig te laten eten, moeten onze verenigingen vaak extra aankopen doen uit eigen middelen. 


EVENWICHTIGE VOEDING

Bij voedselbedeling denken we spontaan aan daklozen, ook al is dat maar het topje van de ijsberg. Vele anderen balanceren op de grens van armoede en blijven onder de radar. Uit schaamte of angst voor stigmatisering aarzelen ze om aan te schuiven in de wachtrijen.

In crisistijden staat het gezinsbudget onder druk, met directe impact op de aankoop van gezonde voeding. Hoe voorbegestreefd het mag lijken, een voedselpakket geeft al snel enkele tientallen euros financiële ademruimte aan een familie.

Bejaarden, éénoudergezinnen, werklozen of studenten zijn de eersten die ten prooi vallen aan voedselonzekerheid. Voeding wordt hen niet volledig ontzegd, maar vaak is die ontoereikend of ongezond. 

Ongeschikt voedsel is oorzaak van allerlei ziektes: tekorten in elementaire bouwstenen, diabetes of obesitas. Dat jaagt de mensen nog verder in sociaal isolement.

Voedselonzekerheid komt vaak voor ten gevolge van een ziekte, verlies van partner of job. Zo wordt een vicieuze cirkel ingezet.


SOCIALE KRUIDENIERS: BOODSCHAPPEN DOEN ZOALS IEDEREEN 

Onze sociale kruideniers verwelkomen mensen in moeilijkheden en laten hen toe boodschappen te doen tegen een minimale kost. 

Om een persoon in nood effectief er bovenop te tillen is begeleiding en verantwoordelijkheidszin nodig. Uit dit idee zijn sociale kruideniers ontstaan.

Klanten kunnen er basisproducten vinden van voeding, tot schoonmaakmiddelen of toiletartikelen. Alles wordt er verkocht met een fikse korting, vergeleken met de supermarkt  Vaak is er tijd voor een praatje en tips voor het koken of diëten

Sociale kruideniers stellen alles in het werk voor complementaire activiteiten zoals kooklessen of budgetbeheer.

Last but not least:

Ook sociale kruidenierswinkels vechten tegen voedselverspilling door voedsel aan te bieden dat dicht bij de houdbaarheidsdatum ligt of door onverkochte artikelen van lokale supermarkten en producenten in omloop te houden.