ZORGEN VOOR EEN VEILIG ONDERDAK

Tal van onze aangesloten verenigingen bemiddelen bij huisvesting in noodsituaties. In sommige regio's beschikken we over zelfs over eigen accommodaties die we tijdelijk ter beschikking kunnen stellen of over een  een eigen Sociaal Verhuurkantoor voor huur op langere termijn.

 

Accommodatie en begeleiding hand in hand. Ook hier moet de materiële hulp deel uitmaken van een herintegratieproces voor mensen die op straat leven.

Huisvesten van kwetsbare personen op een veilige plaats is voor die mensen ook een kans om terug tot zich zelf te komen en er bovenop te komen met behulp van een aangepaste begeleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij huishoudelijk geweld. Het engagement bij onze vrijwilligers schuilt vooral in de gepersonaliseerde ondersteuning op lange termijn. 

"AIS Frédéric Ozanam" is een sociaal verhuurkantoor dat deel uitmaakt van ons  netwerk en actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is een vereniging zonder winstoogmerk met een publieke opdracht om de huurmarkt democratisch open te stellen. Zij beheren de verhuur van woningen die meestal eigendom zijn van particulieren. Die eigenaars stellen een sociaal gebaar door akkoord te gaan met een lagere huurprijs, in ruil voor het uitbesteden van het beheer van hun huurcontract aan het sociaal verhuurkantoor.