ONTHAAL EN DIALOOG

Eenzaamheid en armoede treffen niet alleen de ouderen, maar ook de eenoudergezinnen, studenten en uiteraard de werklozen. Steeds meer van hen hebben last van sociaal isolement. 

Elke vereniging is op de eerste plaats een ontmoetingsplaats waar luisterbereidheid en dialoog centraal staan. Gepensioneerden, alleenstaande moeders die het even niet meer weten: we zijn er voor al wie vecht tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting

We staan er dan ook op dat onze verenigingen plaatsen ter verpozing kunnen worden, ook in buurten waar dat niet evident is. Iedereen is welkom voor een gratis kop koffie en om in gesprek te gaan met vrijwilligers zonder vooroordelen. 

Onze vrijwilligers hebben doorgaans goede contacten met plaatselijke OCMW's en sociale organisaties om onze hulpzoekenden door te kunnen verwijzen. 


THUISBEZOEK ALS SPEERPUNTACTIE

Vroeger moesten mensen in nood zich aanmelden bij liefdadigheidsloketten. En toen besloten de pioniers van Sint-Vincentius plots dat liefdadigheid voortaan zélf aan huis zou komen bij mensen in diepe ellende.

Tot op vandaag gaan onze vrijwilligers aan huis bij de families die ze begeleiden. Zo worden de rollen omgedraaid: vrijwiligers worden genodigden, behoeftigen worden gastheer of gastvrouw. Een eerste stap naar een menswaardige en duurzame relatie. 

En zo blijft het thuisbezoek tweehonderd jaar later nog steeds onze speerpuntactie.