WEGWIJS IN DE PAPIERWINKEL 

Veel van onze hulpzoekenden lopen vast in de administratieve rompslomp en raken achterop met betalingen of verblijfsdocumenten.  

 

Gepensioneerden, alleenstaanden of migranten.... Iedereen laat zich wel eens ontmoedigen met het risico uitkeringen of jobskansen kwijt te spelen en zo in bestaansonzekerheid te vervallen.   

Bij thuisbezoeken of ontvangst in de verenigingen bieden onze vrijwilligers de nodige hulp aan. Ze volgen de mensen persoonlijk op en leggen een administratief dossier aan. Zo zorgen ze ervoor dat alle facturen netjes betaald worden en de families in orde zijn met formaliteiten zoals inschrijving in de gemeente, werkloosheid of ziekteverzekering. 

Onze vrijwilligers hebben doorgaans goede contacten met plaatselijke OCMW's en sociale organisaties om onze hulpzoekenden door te kunnen verwijzen. 


DE ZOEKTOCHT NAAR WERK

Werklozen zijn vaak kwetsbaar en gevoelig voor sociaal isolement. Een slechte toegang tot de arbeidsmarkt of het verlies van een job is vaak de voorbode van afzondering en verlies van sociale banden. 

 

Jobconsulenten zijn we niet, maar bij alle plaatselijke verenigingen doen we er alles aan om mensen in hun zoektocht naar werk met raad en daad bij te staan.

Want zeg nu zelf: zonder een minimum aan gesprek, aanmoediging of begeleiding is het onbegonnen werk om met het hoofd geheven in contact te blijven met familie, vrienden en de brede samenleving.