Voeding, kledij, huisvesting of onderwijs. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe je iemand concreet kan helpen. Er zijn natuurlijk nog tal van andere manieren. Bij onvoorziene omstandigheden horen soms onvoorziene en innovatieve acties. Morele steun en begeleiding blijven hoe dan ook op korte en lange termijn de rode draad in al onze acties. 

Door de jaren heen zijn bedeling van voedsel, kledij en huisgerief ons handelsmerk geworden. Laten we daar niet op neer kijken of afdoen als voorbijgestreefd. Tot op vandaag doen honderden mensen hiervoor dagelijks beroep op ons! Tegelijk dagen we onze vrijwilligers uit om verder te denken dan materiële hulp en onze hulpzoekenden op weg te zetten naar een volwaardige integratie in de maatschappij.