Voeding, kledij, huisvesting of onderwijs : enkele voorbeelden van hoe je iemand concreet kan helpen. Morele steun en begeleiding blijven hoe dan ook de basis van al onze acties. 

Door de jaren heen zijn bedeling van voedsel, kledij en huisgerief ons handelsmerk geworden. Laten we dat niet afdoen als voorbijgestreefd. Tot op vandaag doen honderden mensen hiervoor dagelijks beroep op ons! Wij pretenderen niet de armoede af te schaffen, maar een beetje draaglijker maken. 

Tegelijk dagen we onze vrijwilligers uit om verder te denken dan materiële hulp en onze hulpzoekenden op weg te zetten naar een volwaardige integratie in de maatschappij.