Een grote familie van meer dan 5800 vrijwilligers, actief in heel België. Mensen met een groot hart die hun vrije tijd besteden aan andere mensen in moeilijkheden. We geven hen alle kansen om weer wat comfort en waardigheid terug te krijgen.

Jawel, een vrijwilligersorganisatie die zich daarom tot doel heeft gesteld mensen uit de buurt met tegenslag een beter leven te bieden door hen te helpen uit sociaal isolement of armoede te geraken. Dat doen we ongeacht hun achtergrond, afkomst of geloofsovertuiging. 

Zonder oordeel brengen we de historische christelijk-humanistische waarden van onze organisatie op een hedendaagse manier nog steeds in praktijk.
Als vrijwilligers zijn we in de eerste plaats de ervaringsdeskundigen van het terrein die onze handen uit de mouwen steken. Geen experts in de vergaderzaal.

Adrien de Vreese

 Nationaal Voorzitter

Frederick De Gryse

Algemeen Directeur