"Een grote familie van meer dan 6000 vrijwilligers, actief in heel België. Mensen met een groot hart die hun vrije tijd besteden aan andere mensen in moeilijkheden. Voor wat extra comfort en waardigheid."

Jawel, een nationale vrijwilligersorganisatie met één doel voor ogen: mensen uit onze buurt een nieuw perspectief bieden, uit sociaal isolement of ellende. En dat ongeacht achtergrond, afkomst of geloofsovertuiging. 

Zonder oordeel brengen we de historische christelijk-humanistische waarden van onze organisatie op een hedendaagse manier nog steeds in praktijk.

Als vrijwilligers zijn we ervaringsdeskundigen van het terrein. Met de handen uit de mouwen. Geen experts of critici van het beleid in de vergaderzaal!