1. VOEDSELPAKKETTEN EN SOCIALE KRUIDENIERS

Jawel, er is honger in onze welvaartsstaat. De meeste mensen zien er misschien niet ondervoed uit, maar hun voeding is eigenlijk onvoldoende evenwichtig, ongezond of onregelmatig. Slechte voeding maakt dan ook dat ze vaker ziek zijn. Het begin van een vicieuze cirkel.

Een geoliede machine

Voedselhulp vereist aangepaste infrastructuur en een rigoureuze organisatie. We hebben dan ook verschillende voedseldepots die volgens de huidige normen zijn uitgerust. Ze dienen tegelijkertijd als distributiepunt of als sociale kruidenierswinkel. 

Toelevering

Onze toeleveringskanalen variëren: een groot deel is afkomstig van de Federatie van Belgische Voedselbanken, tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding voor hun werkingskosten. We ontvangen ook levensmiddelen van Europa of van plaatselijke handelaren en particulieren.

Om evenwichtige maaltijden te promoten, doen onze verenigingen vaak extra aankopen uit eigen middelen. 


2. TWEEDEHANDSWINKELS 

Wie er niet goed gekleed bij loopt of karig woont, voelt zich in zijn waardigheid aangetast. Het is daarom belangrijk dat gezinnen in elk seizoen gepaste kleding kunnen dragen. Daarnaast hebben onze winkels ook huishoudelijke artikelen en klein meubilair. 

Circulaire economie ten top 

Kleding en huishoudapparatuur: een factor van sociale integratie. Wij zamelen permanent kleding en huishoudelijke artikelen in. Het is door die herverdeling dat we ons respect willen tonen voor mens en milieu.

Hipsters met een kleine portemonnee

Zoals in elke hippe vintage tweedehandswinkel worden ook onze artikelen aan strenge eisen onderworpen. Wij verkopen ze tegen een fractie van de prijzen die in deze winkels worden gevraagd. Circulaire economie, jawel, maar niet ten koste van de mens!


3. HULP BIJ HUISVESTING

Huurprijzen kunnen tot twee derde van een inkomen kunnen opslorpen. Dat leidt tot een klassieke spiraal van  onbetaalde huur en uitzetting. Opvanghuizen zijn doorgaans prioritair gericht op vrouwen met kinderen of alleenstaanden dan op gewone gezinnen.  

Transitwoningen

Dit is tijdelijke huisvesting om een gezin in crisis de kans te geven om terug op adem te komen, en dat in afwachting van permanente sociale of andere huisvesting. De woningen worden ter beschikking gesteld aan gezinnen voor een huurprijs die niet meer dan een derde van hun inkomen bedraagt.

Sociale Verhuurkantoren 

Deze organisaties hebben een publieke opdracht om de huurmarkt democratisch open te stellen. Zij beheren de verhuur van private woningen. Eigenaars stellen een sociaal gebaar door akkoord te gaan met een lagere huurprijs, in ruil voor het administratief beheer en huurrrisico voor het  verhuurkantoor. 

Het SVK Frédéric Ozanam maakt deel uit van ons netwerk en is actief in het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 


4. OPVOEDING EN VRIJETIJDSBESTEDING

Een sociale, culturele en educatieve opdracht voor kinderen en hun ouders.

Studieboxen 

Dat zijn onze huiswerkscholen voor kinderen en jongeren van 6 tot 18. Na schooltijd bieden ze pedagogische ondersteuning voor (na)schoolse activiteiten, zoals verantwoordelijke burgerzin. 

Excursies voor kinderen en ouders

Onze lokale verenigingen organiseren regelmatig sociale activiteiten of excursies. Vooral in de zomerperiode kunnen kinderen zonder vakantie zich dus prima amuseren. Een voor de hand liggend instrument voor sociale integratie, zeker bij het terugzien van de vriendjes aan het begin van het schooljaar!