1. VOEDSELPAKKETTEN EN SOCIALE KRUIDENIERS

Jawel, er is nog honger in onze welvaartstaat. De meeste mensen zien er misschien niet ondervoed uit, maar hun voeding is eigenlijk onvoldoende evenwichtig, ongezond of onregelmatig. Slechte voeding maakt dan ook dat ze vaker ziek zijn. Het begin van een vicieuze cirkel.

 

Een geoliede organisatie

Voedselhulp vereist aangepaste infrastructuur en een rigoureuze organisatie. We hebben dan ook verschillende voedseldepots die volgens de huidige normen zijn uitgerust. Ze dienen tegelijkertijd als distributiepunt of als sociale kruidenierswinkel. 

Een gevarieerd aanbod

De toeleveringskanalen van het voedsel dat wij bedelen variëren: een groot deel is afkomstig van de Federatie van Belgische Voedselbanken, tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding voor hun werkingskosten. We ontvangen ook giften van de Europese Unie en van plaatselijke handelaren of particulieren.

Om gezinnen echter de mogelijkheid te bieden om evenwichtige maaltijden klaar te maken, moeten onze verenigingen vaak extra aankopen doen. 


2. TWEEDEHANDSWINKELS en KLEDIJ

Wie er niet goed gekleed bij loopt, voelt zich in zijn waardigheid aangetast. Het is daarom erg belangrijk dat gezinnen in elk seizoen gepaste kleding kunnen dragen. Daarnaast hebben onze winkels ook huishoudelijke artikelen, antiek en klein meubilair. Circulaire economie ten top!

 

Kleding en huishoudapparatuur: een factor van sociale integratie 
Wij zamelen permanent kleding en huishoudelijke artikelen in. Het is door de herverdeling van die spullen dat we ons respect willen tonen voor mens en milieu. Zoals in elke hippe vintage tweedehandswinkel worden ook onze artikelen aan strenge eisen onderworpen.  Wij verkopen ze tegen een fractie van de prijzen die in deze winkels worden gevraagd. Circulaire economie, jawel, maar niet ten koste van de mens!


3. HULP BIJ HUISVESTING

Huurprijzen zijn vaak zo hoog dat ze tot twee derde van een inkomen kunnen opslorpen. Dan blijft er amper iets over om van te leven. Dit leidt tot een klassieke spiraal: een paar maanden onbetaalde huur en dan uitzetting. Klassieke opvanghuizen zijn doorgaans prioritair gericht op alleenstaanden en vrouwen met kinderen dan op gewone gezinnen.  

 

Transitwoningen
Dit is tijdelijke huisvesting om een gezin in crisis de kans te geven om terug op adem te komen, en dat in afwachting van permanente sociale of andere huisvesting. De woningen worden ter beschikking gesteld aan gezinnen voor een huurprijs die niet meer dan een derde van hun inkomen bedraagt.

Sociale Verhuurkantoren ("SVK") 
Dat zijn erkende organisaties zonder winstoogmerk met een publieke opdracht om de huurmarkt democratisch open te stellen. Zij beheren de verhuur van woningen die meestal eigendom zijn van particulieren. Die eigenaars stellen een sociaal gebaar door akkoord te gaan met een lagere huurprijs, in ruil voor het uitbesteden van het beheer van hun huurcontract aan het sociaal verhuurkantoor. 

Het SVK Frédéric Ozanam in Brussel is zo een sociaal agentschap dat deel uitmaakt van ons  netwerk en is actief in het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 


4. OPVOEDING EN VRIJETIJDSBESTEDING

Een sociale, culturele en educatieve opdracht voor kinderen en hun ouders.

 

Studieboxen 

Dat zijn onze huiswerkscholen voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Na de schooluren bieden zij pedagogische  ondersteuning voor scolaire en parascolaire activiteiten aan, zoals verantwoordelijke burgerzin. 

Excursies voor kinderen en ouders
Onze lokale verenigingen organiseren regelmatig sociale activiteiten of excursies. Vooral in de zomerperiode kunnen kinderen zonder vakantie zich dus prima amuseren. Een voor de hand liggend instrument voor sociale integratie, zeker bij het terugzien van de vriendjes aan het begin van het schooljaar!