Hier vind je de nodige documenten terug als lid of bestuurder van een plaatselijke vereniging

1. VERZEKERINGEN 

 

Verzekering gemeen recht vrijwilligers :

Het dekt de vrijwilliger in geval van een ongeval tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligerswerk of op weg daarheen voor zijn lichamelijk letsel. De garanties zijn: tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid, overlijden en medische kosten.

Verzekering Omnium opdracht :

Een polis Omnium Opdracht is een extra dekking voor schade aan een voertuig van de vrijwilliger op missie voor de werkgever met zijn of haar eigen voertuig.

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid - uitbating :

De dekking van de bedrijfsaansprakelijkheid maakt deel uit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BA) en dekt de buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming die zij kan oplopen als gevolg van schade die aan derden wordt toegebracht en die voortvloeit uit gebeurtenissen in de loop van haar activiteiten, binnen of buiten de onderneming.

Download hier het aangifteformulier ongeval met persoonlijke schade (gemeen recht)

Download hier het aangifteforlmulier Autoverzekering (omnium)

Verzekeringsattest BA

 

2. REGLEMENTEN EN STATUTEN

 

Regel 

Intern Reglement

Statuten

Benoemingen en ontslagen

3. FAVV EN FOD FINANCIËN

 

Omzendbrief van het FAVV

Vrijstelling van FAVV heffing (1)

Vrijstelling van FAVV heffing (2)

Fiscale erkenning