Hier vind je de nodige documenten terug als lid of bestuurder van een plaatselijke vereniging


JAARVERSLAG 

Hieronder vind je alle relevante instructies en documenten.

De individuele ledenlijst werd aan elke voorzitter per post bezorgd. Liever ontvangen in Excel? Stuur een mailtje naar contact@vincentdepaul.be

Jaarverslag 2020 FDG
PDF – 106,4 KB 451 downloads
Jaarverslag 2020 FD Gxl
PDF – 345,0 KB 406 downloads
Rapport Xls 2020 NL
Excel – 295,6 KB 321 downloads
Wijziging Leden NL
PDF – 89,4 KB 344 downloads
Privacy NL
PDF – 109,2 KB 271 downloads
Intern Reglement
PDF – 176,0 KB 285 downloads

VERZEKERINGEN 

 

Verzekering gemeen recht vrijwilligers :

Het dekt de vrijwilliger in geval van een ongeval tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligerswerk of op weg daarheen voor zijn lichamelijk letsel. De garanties zijn: tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid, overlijden en medische kosten.

Verzekering Omnium opdracht :

Een polis Omnium Opdracht is een extra dekking voor schade aan een voertuig van de vrijwilliger op missie voor de werkgever met zijn of haar eigen voertuig.

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid - uitbating :

De dekking van de bedrijfsaansprakelijkheid maakt deel uit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BA) en dekt de buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming die zij kan oplopen als gevolg van schade die aan derden wordt toegebracht en die voortvloeit uit gebeurtenissen in de loop van haar activiteiten, binnen of buiten de onderneming.

Download hier het aangifteformulier ongeval met persoonlijke schade (gemeen recht)

Download hier het aangifteformulier Autoverzekering (omnium)

Verzekeringsattest BA

 

REGLEMENTEN EN STATUTEN

 

Regel 

Intern Reglement

Statuten

Benoemingen en ontslagen

POD - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE; FAVV EN FOD FINANCIËN

 

Erkenning POD-MI

Liefdadigheidsinstelling

Omzendbrief van het FAVV

Vrijstelling van FAVV heffing (1)

Vrijstelling van FAVV heffing (2)

Fiscale erkenning